Draped Bust Half

Au50

 • 1806 Draped Bust Half Dollar Pointed 6 Stem variety. PCGS AU50
 • 1803 LG 3 SM REV STARS Draped Bust, Large Eagle O-101 50C NGC AU50
 • 1806 Draped Bust Half Dollar Pointed 6 Stem variety. PCGS AU50
 • 1806 50c PCGS/CAC AU50 (Pointed 6, Stems) Great Type Coin Bust Half Dollar
 • 1801 O-101 50C Draped Bust Half Dollar PCGS AU50
 • 1834 PCGS AU50 Sm Date, Small Letters Draped Bust Half
 • 1807 50C Draped Bust Overton 106 Draped Bust Half Dollar PCGS AU50
 • 1807 Ngc Au50 Draped Bust Half Dollar
 • Au50 1832 Capped Bust Half Dollar Pcgs Type 1
 • 1807 NGC AU50 Draped Bust $5 Gold
 • 1801 50C Draped Bust Half Dollar, PCGS AU50 CAC